CENTRUM

          KSZTAŁCENIA 

        PRAKTYCZNEGO

           w TORUNIU

Oferujemy na korzystnych warunkach wyprzedaż ŚLIZGOWYCH ODBIERAKÓW PRĄDU

„Pantograf”

W ramach ćwiczeń praktycznych wykonujemy różne usługi.

Wykonujemy działania w zakresie:

·         sprawdzenia stanu technicznego sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej poprzez dokonanie badań i prób pomiarowych instalacji

·         badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń , osprzętu , zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń , oporności izolacji przewodów  oraz uziemień instalacji i aparatów

·         prac ślusarskich , tokarskich , frezerskich i spawalniczych takich jak: bramy wjazdowe , ogrodzenia

·         prac stolarskich takich jak: stoliki komputerowe , ławki do sal dydaktycznych , regały , ławki i stoły różne

„Cennik”

Realizując program nauczania wykonujemy także wyroby zawarte w naszej ofercie handlowej:

Centralny zbierak prądu typu CZP 250A 660V służący do utrzymywania stałego dopływu energii elektrycznej do urządzeń elektrycznych znajdujących się na ruchomej części mechanizmu np. żurawia.

„CZP"

Dźwigowy zbierak prądu typu DCZ - 200 stosowany do utrzymywania ciągłego dopływu energii elektrycznej znajdujących się na ruchomej części mechanizmu poruszającego się ruchem obrotowym.

„DCZ”