CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w TORUNIU

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021                                                                              

  • 18.01.2021 r. ( poniedziałek) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;
  • 04.06.2021 r. (piątek) – dzień po święcie Bożego Ciała;
  • 22.06.2021 r. (wtorek) – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

3.

Ferie zimowe

15 - 28 lutego 2021 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

5.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

30 kwietnia 2021 r.

 

 

6.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych
i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

29 stycznia 2021 r.

7.

Egzamin maturalny

4-20 maja 2021 roku 

www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

8.

Egzamin zawodowy

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy 

9.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

10.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

25 czerwca 2021 r.

11.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.