L.p. Numer umowy Kontrahent Wartość umowy Data zawarcia Obowiązuje od Obowiązuje do Przedmiot umowy
1  6/2017/Z  Osoba fizyczna 25 zł/h  2.10.2017  2.10.2017 30.06.2018  Wykonywanie pomiarów parametrów instalacji elektrycznych.
2  7/2017/Z  Osoba fizyczna  30 zł/h  20.10.2017  20.10.2017 30.04.2018 Przeprowadzanie zajęć praktycznych i teoretycznych przygotowujących do egzaminu na kursach spawania.
3 8/2017/Z  Osoba fizyczna  30 zł/h  20.10.2017  20.10.2017 30.04.2018 Prowadzenie kursów spawania.
4 9/2017/Z  Osoba fizyczna  30 zł/h  20.10.2017  20.10.2017 30.04.2018 Prowadzenie kursów spawania.
5 10/2017/Z  Osoba fizyczna  30 zł/h  20.10.2017  20.10.2017 30.04.2018 Prowadzenie kursów spawania.
6  11/2017/Z  Osoba fizyczna  30 zł/h  20.10.2017  20.10.2017 30.04.2018 Prowadzenie kursów spawania.
7 1/2018/Z Osoba fizyczna 25 zł/h 2.01.2018 2.01.2018 30.06.2018 Wykonywanie pomiarów parametrów instalacji elektrycznych.
8 1/2018/D Osoba fizyczna 935 zł 17.05.2018 17.05.2018 22.05.2018 Okresowa kontrola stanu technicznego budynku.
9 2/2018/Z Osoba fizyczna 13,70 zł/h 21.06.2018 22.06.2018 4.07.2018 Opieka i pomoc medyczna podczas egzaminów zewnętrznych.
10 3/2018/Z Osoba fizyczna 25 zł/h 1.10.2018 1.10.2018 30.06.2019 Wykonywanie pomiarów parametrów instalacji elektrycznych.