CENTRUM

          KSZTAŁCENIA 

        PRAKTYCZNEGO

           w TORUNIU

CENTRUM  KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w TORUNIU

W roku szkolnym 2018/2019 do CKP uczęszcza młodzież i dorośli:

 Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

 • klasa II BM - technik mechatronik
 • klasa II D - technik mechatronik
 • klasa III BM - technik mechatronik
 • klasa III D - technik mechatronik
 • klasa  IV BM - technik mechatronik
 • klasa IV D - technik mechatronik
 • klasa II E - technik elektronik
 • klasa II H - technik elektryk
 • klasa III H - technik elektryk
 • klasa IV H - technik elektryk
 • klasa II A - technik automatyk

Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu

 • klasa I BA - technik budownictwa
 • klasa II BA - technik budownictwa
 • klasa II BB - technik budownictwa
 • klasa I ZD - dekarz
 • klasa I ZM - murarz-tynkarz

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu

 • klasa I TA - technik informatyk
 • klasa II TA - technik informatyk
 • klasa III TA - technik informatyk

Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • klasa II AS - monter sieci i instalacji sanitarnych
 • klasa III AS - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • klasa I DS - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • klasa II DS - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • klasa II DS - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • klasa III CS - stolarz

Współpracujemy również z placówkami kształcącymi dorosłych:

 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

Kształcenie praktyczne w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodach:

 • technik elektryk (E.07 , E.08),(EE.05)
 • technik informatyk (E.12),(EE.08)

Prowadzimy szkolenia i kursy w zakresach:

 •  Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  MAG
 •  Podstawowy spawania stali elektrodami otulonymi
 •  Spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych TIG
 •  Programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 •  Podstawy  programowania i obsługi sterowników PLC
 •  Przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach