CENTRUM

          KSZTAŁCENIA 

        PRAKTYCZNEGO

           w TORUNIU

Ogłoszenia

KOMUNIKAT

Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu 

W związku z planowaną akcją strajkową w placówce informuję, że

w dniach od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania

będzie realizowana inna organizacja zajęć,

zapewniająca opiekę nad młodzieżą, która w tym okresie podejmie decyzję o uczestniczeniu w zajęciach obowiązkowych w CKP w Toruniu.