CENTRUM

          KSZTAŁCENIA 

        PRAKTYCZNEGO

           w TORUNIU

W ciągu roku przeprowadzamy egzaminy dla około 400 zdających w 10 kwalifikacjach zawodowych wg podstawy programowej 2012:

 • E.03 - Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • E.07 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • E.08 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
 • E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
 • E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;
 • E.19 – Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • B.05 - Montaż systemów suchej zabudowy;
 • B.06 - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich;
 • B.07 -Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych;
 • B.18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;

oraz 7 kwalifikacjach wg podstawy programowej 2017:

 • EE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • EE.04 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci;
 • EE.21 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • BD.04 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;
 • BD.14 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Przygotowujemy również stanowiska egzaminacyjne do uzyskania upoważnienia OKE oraz przyjęcia zdających wg podstawy programowej 2019:

 • ELE.01 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • ELE.02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • ELM.01 – Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej;
 • ELM.03 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • ELM.06 – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych;
 • INF.07 - Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi;
 • BUD.11 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;
 • BUD.12 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;