CENTRUM

          KSZTAŁCENIA 

        PRAKTYCZNEGO

           w TORUNIU

Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu organizuje kursy zawodowe w następującym zakresie: 

  1. Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi metodą  MAG - czytaj więcej
  2. Spawania stali elektrodami otulonymi - czytaj więcej
  3. Spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych TIG - czytaj więcej.
  4. Spawania gazowego blach rur
  5. Programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - czytaj więcej
  6. Podstawy obsługi i programowania sterowników PLC - czytaj więcej