CENTRUM

          KSZTAŁCENIA 

        PRAKTYCZNEGO

           w TORUNIU

Od września 2012 r. ruszają kwalifikacyjne kursy zawodowe kształcące w kwalifikacjach wchodzących w skład zawodów zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu mogą być organizowane kursy w kwalifikacjach wchodzących w zakres następujących zawodów:

 • monter mechatronik,
 • monter-elektronik,
 • monter mechatronik,
 • elektromechanik,
 • elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik mechatronik,
 • technik elektryk,
 • technik informatyk,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • ślusarz,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń,
 • technik mechanik,
 • murarz-tynkarz,
 • monter, sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • technik budownictwa,
 • stolarz

Po ukończeniu kursu obejmującego każdą z  kwalifikacji należy zdać egzamin zewnętrzny przygotowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po uzyskaniu wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu otrzymuje się tytuł zawodowy.

Minimalna liczba godzin objętych każdym kursem określa podstawa programowa kształcenia w zawodach.