Dyrektor CKP

mgr inż. Tomasz Borowski

  

                                Z-ca dyrektora CKP                                         

                                                                                               mgr Krzysztof Siewodnik

 

Kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu:

 1.         Balewski Józef

 2.     Czarnecki Krzysztof

 3.          Gazda Józef

 4.          Kalinowska Wiesława

 5.          Kłodziński Tomasz

 6.          Kornacki Piotr

 7.          Marczak Maria

 8.          Marszałkowski Wojciech 

 9.     Nowicki Marian

 10.         Ossowski Andrzej

 11.        Reut Marian

 12.        Sołtysiński Zenon

 13.        Weber Marek

 14.     Żłobecki Wojciech