Dyrektor CKP

mgr inż. Tomasz Borowski

  

                                Z-ca dyrektora CKP                                         

                                                                                               mgr Krzysztof Siewodnik

 

Kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu:

 1.         Balewski Józef

 2.          Kalinowska Wiesława

 3.          Kłodziński Tomasz

 4.          Kornacki Piotr

 5.          Marszałkowski Wojciech 

 6.     Nowicki Marian

 7.         Ossowski Andrzej

 8.        Reut Marian

 9.    Rokicki Sławomir

 10.        Sołtysiński Zenon

 11.    Szymczak Michał

 12.        Weber Marek

 13.     Żłobecki Wojciech