CENTRUM

          KSZTAŁCENIA 

        PRAKTYCZNEGO

           w TORUNIU

CENTRUM  KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w TORUNIU

W roku szkolnym 2017/2018 do CKP uczęszcza młodzież i dorośli:

 Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

 • klasa II B - technik mechatronik
 • klasa II D - technik mechatronik
 • klasa III B - technik mechatronik
 • klasa III D - technik mechatronik
 • klasa III E - technik elektronik
 • klasa  IV B - technik mechatronik
 • klasa IV D - technik mechatronik
 • klasa II H - technik elektryk
 • klasa III H - technik elektryk
 • klasa IV H - technik elektryk

Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu

 • klasa I A - technik budownictwa
 • klasa I B - technik budownictwa
 • klasa II A - technik budownictwa
 • klasa II B - technik budownictwa
 • klasa III B- technik budownictwa
 • klasa I D - dekarz
 • klasa I M - murarz-tynkarz

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu

 • klasa I TAi - technik informatyk
 • klasa II TAi - technik informatyk
 • klasa III TAi- technik informatyk

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • klasa I AS - monter sieci i instalacji sanitarnych
 • klasa II AS - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • klasa II AS - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • klasa II DS - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • klasa III BS - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • klasa II CS - stolarz
 • klasa III CS - stolarz

Współpracujemy również z placówkami kształcącymi dorosłych:

 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

Kształcenie praktyczne w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodach:

 • technik elektryk (E.07 , E.08)
 • technik informatyk (E.12)

Prowadzimy szkolenia i kursy w zakresach:

 •  Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  MAG
 •  Podstawowy spawania stali elektrodami otulonymi
 •  Spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych TIG
 •  Programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 •  Podstawy  programowania i obsługi sterowników PLC
 •  Przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach