CENTRUM

          KSZTAŁCENIA 

        PRAKTYCZNEGO

           w TORUNIU

Od września 2012 r. przygotowujemy Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu do roli ośrodka egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikacje w zawodach według formuły egzaminów, zgodnych z podstawą programową kształcenia w zawodzie 2012.

Obecnie posiadamy upoważnienia do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach w 10 kwalifikacjach:

 • E.03 - montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.07 - montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E.08 - montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • E.12 - montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • E.13 - projektowanie lokalnych sieci komputerowych
 • E.19 - projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • B.05 - montaż systemów suchej zabudowy
 • B.06 - wykonywanie robót malarsko-tynkarskich
 • B.07 - wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
 • B.18 - wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Od września 2017 r. zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie 2017 organizujemy również egzaminy zawodowe wg 7 nowych kwalifikacji:

 • EE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • EE.04 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.21 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • BD.04 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • BD.14 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Rocznie w dwóch sesjach egzaminacyjnych w CKP zdaje egzaminy około 350 - 400 zdających w wymienionych kwalifikacjach.

Przeprowadzamy egzaminy zarówno dla szkół i placówek publicznych jak również dla podmiotów niepublicznych. Szczegóły można znaleźć w "Regulaminie udostępniania stanowisk egzaminacyjnych"

Więcej informacji można uzyskać na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej