CENTRUM

          KSZTAŁCENIA 

        PRAKTYCZNEGO

           w TORUNIU

Od września 2012 r. przygotowujemy Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu do roli ośrodka egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikacje w zawodach według nowej formuły egzaminów.

Obecnie posiadamy upoważnienia do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach w 10 kwalifikacjach:

  • E.03 - montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
  • E.07 - montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
  • E.08 - montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
  • E.12 - montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E.13 - projektowanie lokalnych sieci komputerowych
  • E.19 - projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
  • B.05 - montaż systemów suchej zabudowy
  • B.06 - wykonywanie robót malarsko-tynkarskich
  • B.07 - wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
  • B.18 - wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Rocznie w dwóch sesjach egzaminacyjnych w CKP zdaje egzaminy około 500 zdających w wymienionych kwalifikacjach.

Przeprowadzamy egzaminy zarówno dla szkół i placówek publicznych jak również dla podmiotów niepublicznych. Szczegóły można znaleźć w "Regulaminie udostępniania stanowisk egzaminacyjnych"

Więcej informacji można uzyskać na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej