CENTRUM

          KSZTAŁCENIA 

        PRAKTYCZNEGO

           w TORUNIU

Centrum Kształcenia Praktycznego uczestniczyło w następujących projektach, finansowanych w ramach programów unijnych:

 1. Europejskiego Funduszu Społecznego

I. "WYPOSAŻENIE CKU , CKP I SZKÓŁ ZAWODOWYCH W STANOWISKA DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH - CZ. I

II. "WYPOSAŻENIE CKU , CKP I SZKÓŁ ZAWODOWYCH W STANOWISKA DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH - CZ. II

W ramach wymienionych projektów CKP uzyskało doposażenie stanowisk egzaminacyjnych w następujących zawodach:

·         Elektryk.

·         Elektromechanik.

·         Monter-elektronik.

·         Technik elektronik.

 

2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 • W 2006 r otrzymaliśmy pracownię komputerową na 15 stanowisk wraz z serwerem oraz urządzeniami peryferyjnymi. 

 • Realizacja w okresie od 14 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. projektu "Twoja droga do sukcesu" obejmującego 12 kursów zawodowych i 2 kwalifikacyjne kursy zawodowe. Projekt realizowano wspólnie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu.

  Łączna kwota projektu wyniosła: 2 674 949,98 zł

  Oferta skierowana była do osób pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe z własnej inicjatywy, spełniających następujące kryteria:

  • osoba w wieku 25-64 lat, zgłaszająca z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełnienia kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub

  • osoba nie ucząca się w wieku 18 – 24 lat, zgłaszająca z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełnienia kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia)

  Kursy zawodowe obejmowały:

  • kursy spawania wszystkimi metodami

  • kurs obsługi i programowania CNC

  • kurs obsługi i programowania PLC

  • kurs przygotowujący wraz z egzaminem na uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV

  Łącznie w CKP przeszkolono 136 osób.

   

 

3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

     

WYPOSAŻENIE PRACOWNI STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH PLC I MIKROKONTROLERÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, UL. ŚW. JÓZEFA 26 W TORUNIU

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Priorytet 3 „Rozwój infrastruktury społecznej”
Działanie 3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”

Opis projektu:
Projekt polegać będzie na wyposażeniu pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w sprzęt specjalistyczny, komputerowy i oprogramowanie, który służyć będzie podniesieniu poziomu kształcenia i dostosowaniu oferty placówki do zmieniających się warunków rynkowych. Sprzęt wykorzystywany będzie do projektowania, programowania i uruchamiania nowoczesnych systemów sterowania automatycznego w nauce m.in. zawodu technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk.

Projekt zakończony w grudniu 2011 r.

Dane finansowe:
Wartość całkowita projektu wynosi 235.710,17 zł, dofinansowanie 153.211,61 zł (65%), a wkład własny 82.498,56 zł.

Okres realizacji:
2011

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
9 maja 2011 r.