CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w TORUNIU

Celem kursu jest nabycie umiejętności z zakresu:

 • Obsługa programu do tworzenia aplikacji realizujących zadania sterowania.
 • Wykorzystanie wybranych języków programowania sterowników PLC (LD, IL, FBD).
 • Zasady konstruowania aplikacji na podstawie schematów stycznikowo-przekaźnikowych.
 • Konstruowanie aplikacji sterujących i transmisja do sterownika.
 • Sprawdzenie poprawności realizacji zadania sterowania na podstawie sygnalizacji sterownika
 • Tworzenie, transmisja aplikacji realizujących wybrane zadania sterowania.
 • Montaż elementów wejścia-wyjścia.
 • Uruchomienie sterownika.

W wyniku procesu kształcenia  uczestnik kursu powinien umieć:

 • samodzielnie stworzyć prostą, zawierającą kilka elementów wejściowych (przycisków, czujników) i kilka elementów wyjściowych (styczników, kontrolek, elektrozaworów) aplikację w wybranym języku programowania,
 • samodzielnie przesłać gotową aplikację do sterownika,
 • podłączyć elementy zewnętrzne (wejściowe i wyjściowe),
 • sprawdzić poprawność realizacji zadania sterowania,
 • uruchomić kompletny układ.
 • zweryfikować poprawność działania sterownika na podstawie analizy zadania sterowania.

Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych.

Całkowity czas kursu dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb klientów i stopnia zaawansowania wiedzy i umiejętności kursanta.

Kurs realizowany jest w oparciu o kilka typów sterowników programowalnych.

Dysponujemy sterownikami: 

 1. Twido
 2. LOGO
 3. S7-1200
 4. VersaMax Micro

Ćwiczenia wykonywane są w 2 osobowych zespołach obsługujących jeden sterownik.