CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w TORUNIU

Celem kursu jest nabycie wiedzy z zakresu:

 • podstaw obróbki skrawania
 • budowy obrabiarek CNC
 • programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie
 • bezpieczeństwa pracy na obrabiarkach

Absolwent kursu po zakończeniu szkolenia potrafi:

 • dobierać narzędzia i parametry skrawania
 • analizować dokumentację techniczną
 • dokonywać pomiarów warsztatowych
 • tworzyć i wprowadzać ręcznie program NC
 • przeprowadzić transmisje danych komputer-obrabiarka CNC
 • wprowadzać dane narzędziowe
 • edytować programy
 • testować, uruchamiać programy CNC oraz wprowadzać zmiany w programie
 • zapisywać wprowadzone zmiany
 • ustalać warunki wykonania programu
 • dokonać symulacji programu na monitorze  obrabiarki
 • przeprowadzić obróbkę wyrobu  zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • dokonywać kontroli bieżącej i ostatecznej wyrobu

Do szkolenia mogą  przystąpić  osoby które mają ukończone 18 lat wykształcenie minimum zawodowe dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym , że kandydat może pracować jako operator  obrabiarki sterowanej numerycznie CNC.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zakładów pracy o profilu obróbka skrawaniem , prowadzących firmy remontowe i usługowe pragnących podnieść swoje kwalifikacje lub dostosować je do potrzeb rynku pracy, dla osób zamierzających rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą związaną z produkcją i usługami w zakresie precyzyjnej obróbki skrawaniem,  osób bezrobotnych , jak też dla tych którzy pragną zdobyć nowe kwalifikacje.

Po ukończeniu kursu absolwenci mogą być zatrudnieni jako operatorzy tokarek, frezarek i centr obróbczych sterowanych numerycznie zarówno w dużych  przedsiębiorstwach produkcyjnych jak i mniejszych zakładach produkcyjnych czy usługowych wykorzystujących programowanie obrabiarek oraz  komputerowe przygotowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych. W firmach handlowych zbytu maszyn i urządzeń mechanicznych.

Kurs obejmuje 40 godzin wykładów teoretycznych oraz 100 godzin ćwiczeń praktycznych, które odbywać się będą w nowoczesnej pracowni komputerowej oraz w pracowni CNC w której posiadamy tokarkę sterowaną numerycznie  Emco PC TURN 120  oraz  frezarkę sterowaną numerycznie FYS 16NM.

Modułowy program kursu pozwala nam w zależności od posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb słuchaczy organizować mniejsze formy kursowe {ok. 40 godzin } pozwalające na opanowanie wiadomości oraz nabycia niezbędnych umiejętności w danym module i dlatego proponujemy m/in. kursy:

 • obsługi tokarki sterowanej numerycznie i obsługi systemu sterowania Sinumerik 810T
 • obsługi frezarki  sterowanej numerycznie i obsługi systemu sterowania Sinumerik 810M
 • podstawy programowania obrabiarek sterowanych  numerycznie