CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w TORUNIU

Kursy spawania organizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu są  pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne  przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego IS-W11-135 według wytycznych  W-99/IS-17

Słuchacz w czasie szkolenia zdobywa umiejętności  pozwalające na: przygotowywanie stali do spawania i dobór odpowiednich materiałów dodatkowych, czytanie prostych rysunków konstrukcyjnych i instrukcji technologicznych spawania, odróżnianie podstawowych niezgodności spawalniczych (wady złączy spawanych) i usuwanie ich, oszczędne gospodarowanie materiałami, energią i sprzętem, obsługa urządzeń spawalniczych oraz dobieranie parametrów spawania, wykonywanie spoin pachwinowych jedno i wielościegowych w różnych pozycjach, wykonanie złączy doczołowych .

Słuchacz po ukończeniu kursu podstawowego i zdaniu egzaminu wewnętrznego nabywa uprawnienia w zakresie spawania konstrukcji zaliczanych do klasy 3 według PN-87/M-69008

Kurs obejmuje 30 godzin wykładów teoretycznych i 160 godzin ćwiczeń praktycznych

Wymagania wobec kandydatów na szkolenie to:

  • ukończone 18 lat
  • badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu