CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w TORUNIU

Kursy spawania organizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu są  pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne  przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego  IS -P/T-FW-1-135 według wytycznych  Instytutu Spawalnictwa  W-07/IS-17.

Słuchacz w czasie szkolenia zdobywa umiejętności  pozwalające na przygotowywanie stali do spawania i dobór odpowiednich materiałów dodatkowych, czytanie prostych rysunków konstrukcyjnych i instrukcji technologicznych spawania, odróżnianie podstawowych niezgodności spawalniczych (wady złączy spawanych) i usuwanie ich, oszczędne gospodarowanie materiałami, energią i sprzętem, obsługa urządzeń spawalniczych oraz dobieranie parametrów spawania, wykonywanie spoin pachwinowych blach i rur w różnych pozycjach , ocena jakości wykonanych złączy.

Po zdaniu egzaminu końcowego  uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonania spoin pachwinowych blach i rur metodą  MAG {135 } zgodnie z obowiązującymi Przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG obejmuje 25 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych i 120 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych

Na kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

  • ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub zawodową
  • ukończyli 18 rok życia
  • posiadają zdolność do wykonania zawodu spawacza , potwierdzoną świadectwem lekarskim